Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Актове по влезли в законна сила дела

Актове по граждански дела
Актове по наказателни дела
2008г.
2008г.
Актове по граждански дела
Актове по наказателни дела
2009г.
2009г.
Актове по граждански дела
Актове по наказателни дела
2010г.
2010г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2012г.
2012г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2011г.
2011г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2013г.
2013г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2014г.
2014г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2015г.
2015г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2016г.
2016г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2017г.
2017г.

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели

Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2018г.
2018г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2019г.
2019г.
Актове по граждански и административни дела
Актове по наказателни дела
2020г.
2020г.

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември