Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Снимка на съдебната палата в Кюстендил

За нас

Правораздавателна дейност

Кюстендилският районен съд  е първоинстанционен съд, в който се разглеждат граждански дела, гражданско–административни дела, наказателни дела от общ характер, наказателни дела от частен характер, наказателно частни дела.

Втора инстанция за разглежданите първоинстанционни дела е Окръжен съд Кюстендил.

 

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели

Кюстендилският районен съд  е въззивна /втора/ инстанция за разглежданите наказателно–административни дела.

Касационна инстанция за разглежданите второинстанционни дела е Административен съд Кюстендил.

В Кюстендилския районен съд има Държавен съдебен изпълнител, Съдия по вписванията и Бюро съдимост.