Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Обяви и конкурси

28 декември 2016г. Резултати от конкурса за заемане на длъжност “призовкар.” - една щатна бройка, обявен със заповед № РД-13-286/01.11.2016г.

 

06 декември 2016 - Заседание на комисията за допускане на кандидати за участие в конкурса за длъжността призовкар”

 

01 ноември 2016 - Обявяване на конкурс за заемане на длъжност “призовкар” - една щатна бройка .

· ОБЯВА

· ЗАПОВЕД

· Длъжностна характеристика

· ЗАЯВЛЕНИЕ за участие

· CV

· ДЕКЛАРАЦИИ

· Етичен кодекс на съдебните служители

· ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

17.04.2015г. - Протокол от проведен конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността съдебен деловодител”, обявен със заповед № РД-13-26/17.02. 2015г.

24.03.2015г. - Протокол от заседание на комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за една щатна бройка за длъжността “съдебен деловодител”.

Профил на купувача

Бланки и документи

Съдебни заседатели