Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

Чрез опцията от лявото меню "Съдебни актове", можете да отидете до страница със следните таблици, класифицирани по видове справки, тип на делата и период на справката:

 

· график на съдебните заседания, където можете да направите справка за делата, предстоящи за разглеждане

· постановени съдебни актове, където можете да направите справка за свършените дела;

· влезли в законна сила актове, където можете да направите справка за делата, които са влезли в законна сила.

 

Самите справки представляват таблици, в които информацията е подредена по години и месеци, като след отварянето им, търсенето в тях става със стандартните за съответния браузър средства.

 

ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН И ЦЕНТРАЛНИЯТ САЙТ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА СЪДИЛИЩАТА В ИНТЕРНЕТ НА АДРЕС:  http://legalacts.justice.bg

 

Там също можете да направите справка за публикуваните съдебни актове на съответния съд.

 

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели