Начало

За нас

За контакти

Служби и услуги

Съдебни актове

Съдии в КРС

Полезни връзки

Отчетни доклади

График на заседания

Чести въпроси

Кюстендил - история

ОБЯВИ И КОНКУРСИ

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

По инициатива на Висшия съдебен съвет, във връзка с реализиране на годишната програма за дейността му и с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система, в Районен съд –  Кюстендил на 15.03.2019г. се проведе Ден на отворените врати”.

За мероприятието обществеността на гр. Кюстендил беше информирана чрез публикация на сайта на съда и бяха поканени ученици от средните училища в града.

В деня на отворените врати беше дадена възможност на  желаещите да се запознаят с работата на службите в съда, да разгледат съдебните зали, да присъстват на провежданите съдебни заседания.

Съвместно с представители на Районна прокуратура гр. Кюстендил беше организирано провеждане на симулативен съдебен процес - пресъздаване на съдебно заседание по наказателно дело, с определен предмет на престъпление,  с участие на учениците на ЕГ Д-р Петър Берон“ гр.Кюстендил и ПГИМ Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил. 

На участниците в симулативния процес бяха раздадени удостоверения за участие в Образователната програма Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” за учебната 2018/2019г. от административния ръководител – председател на Районен съд - Кюстендил.

Всички ученици получиха Конституция на Република България и информационни материали за образователната програма, предоставени от Висшия съдебен съвет.

Профил на купувача

Документи

Съдебни заседатели

Ден на отворените врати 2019г.