РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 663/2003, I състав Делба Р.С.А. М.Е.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 24.10.2018г.
2 Гражданско дело No 1799/2016, I състав Делба Т.Г.К. Д.Н.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 18.10.2018г.
3 Гражданско дело No 161/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Н.К.В. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 15.10.2018г.
4 Гражданско дело No 1083/2017, XI състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.С.Д. Ю.Т.И.,
Е.В.Й.
Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 22.10.2018г.
5 Гражданско дело No 1825/2017, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.И.Н. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 22.10.2018г.
6 Гражданско дело No 2229/2017, XI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Д.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ -ГР.СОФИЯ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
7 Гражданско дело No 2343/2017, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.К.М.К.,
Н.К.С.
В.С.Ц. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 1.10.2018г.
8 Гражданско дело No 2425/2017, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Т.Ч. ДЗИ -ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 25.10.2018г.
9 Гражданско дело No 2426/2017, XI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Н.К. П.К.П. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
10 Гражданско дело No 2547/2017, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ж.А.И.,
Д.С.В.
Ф.Г.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 23.10.2018г.
11 Гражданско дело No 2612/2017, I състав Делба К.К.А. Д.К.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 11.10.2018г.
12 Гражданско дело No 2633/2017, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Т.М. И.Т.С.,
Г.А.С.
Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 29.10.2018г.
13 Гражданско дело No 2657/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Ц.И.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 1.10.2018г.
14 Гражданско дело No 2718/2017, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Т.Л.К. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 12.10.2018г.
15 Гражданско дело No 298/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Е.И.М. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
16 Гражданско дело No 314/2018, XI състав Искове за трудово възнаграждение Г.Г. БАТАТРАНС БГ ЕООД Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 29.10.2018г.
17 Гражданско дело No 519/2018, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Е.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 10.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
18 Гражданско дело No 544/2018, VII състав Делба Й.Р.Й. О.Р.М. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 25.10.2018г.
19 Гражданско дело No 624/2018, I състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство Р.А.Т. С.Л.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 17.10.2018г.
В законна сила на 25.10.2018г.
20 Гражданско дело No 652/2018, XI състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Й.А.Й. ЗЕМИНВЕСТ ЕАД -СОФИЯ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 16.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
21 Гражданско дело No 744/2018, I състав Делба С.Д.Т. Х.Д.М. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 17.10.2018г.
22 Гражданско дело No 803/2018, VII състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.К.М.Т. В.К.Х.,
П.Р.Х.
Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 8.10.2018г.
23 Гражданско дело No 891/2018, XI състав Делба П.Т.П. Т.И.П. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
24 Гражданско дело No 898/2018, XI състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Б.М. ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 10.10.2018г.
25 Гражданско дело No 974/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Р.В.С. Н.Л.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 24.10.2018г.
26 Гражданско дело No 1006/2018, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Л.А.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 1.10.2018г.
27 Гражданско дело No 1045/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Л.Ю.Д. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 9.10.2018г.
В законна сила на 31.10.2018г.
28 Гражданско дело No 1046/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.Н.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 31.10.2018г.
29 Гражданско дело No 1055/2018, XI състав Искове по КЗ С.С.З. ЗД ЕВРОИНС АД Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Определение от 5.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
30 Гражданско дело No 1089/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОК ПОПУЛЯРНА КАСА -КЮСТЕНДИЛ В.И.С.,
К.С.В.,
Д.Е.В.
Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 17.10.2018г.
31 Гражданско дело No 1211/2018, XI състав Искове за развод и недействителност на брака А.Е.А. В.К.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. КЮСТЕНДИЛ,
Й.А.А.
Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 22.10.2018г.
32 Гражданско дело No 1287/2018, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.М.Ф.   Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Определение от 5.10.2018г.
33 Гражданско дело No 1443/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Б.К. А.М.А.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 10.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
34 Гражданско дело No 1445/2018, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.В.А.   Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 19.10.2018г.
В законна сила на 19.10.2018г.
35 Гражданско дело No 1488/2018, VII състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Л.С.   Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 19.10.2018г.
В законна сила на 19.10.2018г.
36 Гражданско дело No 1510/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 17.10.2018г.
37 Гражданско дело No 1516/2018, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Д.Л.,
М.Г.Л.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 18.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
38 Гражданско дело No 1547/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака М.Й.Ф. М.М.К. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 24.10.2018г.
39 Гражданско дело No 1598/2018, XI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.К.М. М.Н.С. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 31.10.2018г.
40 Гражданско дело No 1598/2018, XI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.К.М. М.Н.С. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Заповед за защита от 31.10.2018г.
41 Гражданско дело No 1633/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Т.С. Д.П.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 4.10.2018г.
42 Гражданско дело No 1633/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Л.Т.С. Д.П.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 22.10.2018г.
43 Гражданско дело No 1669/2018, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение В.В.А. В.С.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 18.10.2018г.
В законна сила на 25.10.2018г.
44 Гражданско дело No 1686/2018, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Й.А.Г.,
Е.Г.Г.
  Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
45 Гражданско дело No 1711/2018, VII състав Искове за развод и недействителност на брака В.Г.И. Л.Г.И. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 30.10.2018г.
46 Гражданско дело No 1731/2018, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.М. Е.В.Р. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 24.10.2018г.
47 Гражданско дело No 1740/2018, XI състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Т.А. Г.А.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 29.10.2018г.
48 Гражданско дело No 1743/2018, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.Г.А. ОБЩИНА ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 23.10.2018г.
49 Гражданско дело No 1746/2018, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Х.,
К.С.Х.
  Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
50 Гражданско дело No 1796/2018, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.Н.,
С.С.Н.
  Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 18.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
51 Гражданско дело No 1804/2018, VI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Е.А.,
И.Л.А.
  Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 29.10.2018г.
В законна сила на 29.10.2018г.
52 Гражданско дело No 1809/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД В.С.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 4.10.2018г.
В законна сила на 19.10.2018г.
53 Гражданско дело No 1812/2018, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.К.,
К.С.К.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
54 Гражданско дело No 1813/2018, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.А.Ч.,
Р.Д.Ч.
  Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 18.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
55 Гражданско дело No 1865/2018, VII състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Б.Н.М.,
Б.С.М.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 8.10.2018г.
В законна сила на 8.10.2018г.
56 Гражданско дело No 1866/2018, I състав Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД Е.В.С. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 8.10.2018г.
В законна сила на 30.10.2018г.
57 Гражданско дело No 1868/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.П.С.,
А.Й.С.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
58 Гражданско дело No 1869/2018, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.И.С. К.И.Д. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 4.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
59 ЧГД No 1897/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. В.Б.Т. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 4.10.2018г.
60 ЧГД No 1926/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.Р.Б. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
61 ЧГД No 1927/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.В.М. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
62 ЧГД No 1928/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   В.А.Д. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
63 ЧГД No 1929/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.Р.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
64 ЧГД No 1930/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   З.Б.И. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
65 ЧГД No 1931/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   В.С.С. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
66 ЧГД No 1932/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Д.Р.А. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
67 ЧГД No 1933/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Й.А.А. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
68 ЧГД No 1934/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Е.Д.Х. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
69 ЧГД No 1935/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.В.С. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 2.10.2018г.
В законна сила на 2.10.2018г.
70 ЧГД No 1936/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Г.И.Б. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
71 ЧГД No 1937/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.Н.Т. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
72 ЧГД No 1938/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.Й.С. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
73 ЧГД No 1949/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Ж.Н.П. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 1.10.2018г.
В законна сила на 1.10.2018г.
74 ЧГД No 1987/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Е.К.Ш. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 3.10.2018г.
75 ЧГД No 1988/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.Л.И. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 4.10.2018г.
В законна сила на 4.10.2018г.
76 ЧГД No 1989/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Й.Т.Р. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 3.10.2018г.
77 ЧГД No 1990/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.М.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 3.10.2018г.
78 ЧГД No 1991/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.К.В. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 3.10.2018г.
79 Гражданско дело No 2024/2018, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Й.А. В.В.Т. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 25.10.2018г.
80 ЧГД No 2041/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Л.И.Г. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 12.10.2018г.
В законна сила на 12.10.2018г.
81 ЧГД No 2042/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Р.А.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 16.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
82 ЧГД No 2043/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.А.Х. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 16.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
83 ЧГД No 2044/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   П.В.П. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 12.10.2018г.
В законна сила на 12.10.2018г.
84 ЧГД No 2045/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Д.Н.А. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 15.10.2018г.
В законна сила на 15.10.2018г.
85 ЧГД No 2046/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Н.Л.Г. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 16.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
86 Гражданско дело No 2051/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. И.Ц.Н. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 16.10.2018г.
87 Гражданско дело No 2052/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. И.Ц.Н. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 17.10.2018г.
88 ЧГД No 2070/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   И.Н.И. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
89 ЧГД No 2071/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   К.Е.К. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
90 ЧГД No 2072/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.М.Г. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
91 ЧГД No 2073/2018, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Н.Е.А. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
92 ЧГД No 2074/2018, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.Н.П. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
93 ЧГД No 2075/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   З.Й.Г. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
94 ЧГД No 2076/2018, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.Н.Ц. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.
95 ЧГД No 2077/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Ш.И.А. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 17.10.2018г.
В законна сила на 17.10.2018г.