РАЙОНЕН СЪД - КЮСТЕНДИЛ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 816/2017, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Е.К. СЕРЕНА ЕООД Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 14.1.2019г.
2 Гражданско дело No 2205/2017, VII състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен З.Г.Г. Н.Н.Х.,
Х.Н.Х.
Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 10.1.2019г.
3 Гражданско дело No 2698/2017, VI състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Т.С. РЕКПЛАСТ ЕООД Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Определение от 31.1.2019г.
4 Гражданско дело No 188/2018, VI състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Г.М.Я. Х.В.В. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 25.1.2019г.
5 Гражданско дело No 250/2018, VII състав Делба Р.Д.Х. В.Д.М. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 6.12.2018г.
6 Гражданско дело No 424/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Д.П.К. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 27.1.2019г.
7 Гражданско дело No 461/2018, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.К.С. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 18.1.2019г.
8 Гражданско дело No 569/2018, VII състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.Т.И.,
Е.С.И.
Д.Р.Л. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 28.1.2019г.
9 Гражданско дело No 667/2018, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.С.К. И.Б.М. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 3.1.2019г.
10 Гражданско дело No 728/2018, I състав Искове за трудово възнаграждение А.Н.Н. АЛЕКСИУ ТРАНС ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 11.1.2019г.
11 Гражданско дело No 744/2018, I състав Делба С.Д.Т. Х.Д.М. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 30.1.2019г.
12 Гражданско дело No 801/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД С.Б.К. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 27.1.2019г.
13 Гражданско дело No 804/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД К.И.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 10.1.2019г.
14 Гражданско дело No 823/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Р.Т. К.К.Н. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 27.1.2019г.
В законна сила на 27.1.2019г.
15 Гражданско дело No 962/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Д.С. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 24.1.2019г.
16 Гражданско дело No 1341/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛЕГА КОНСУЛТ ЕООД СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ -САПАРЕВА БАНЯ АД Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 31.1.2019г.
17 Гражданско дело No 1469/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.Р.Л. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 3.1.2019г.
18 Гражданско дело No 1534/2018, XI състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.Т.Д. ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 29.1.2019г.
19 Гражданско дело No 1645/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Н.А.М. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 10.1.2019г.
20 Гражданско дело No 1684/2018, VII състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД Б.Й.К. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 27.1.2019г.
В законна сила на 27.1.2019г.
21 Гражданско дело No 1738/2018, XI състав Облигационни искове между съсобственици К.С.С. Х.Б.Х. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 29.1.2019г.
22 Гражданско дело No 1814/2018, VII състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Е.К. Б.Й.Е.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 25.1.2019г.
23 Гражданско дело No 1886/2018, XI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.И.К. К.С.К.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 9.1.2019г.
24 Гражданско дело No 1886/2018, XI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.И.К. К.С.К.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Заповед за защита от 9.1.2019г.
25 Гражданско дело No 1900/2018, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Б.П.,
Е.Г.Р.,
И.Г.К.
Л.К.Я. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 24.1.2019г.
26 Гражданско дело No 1943/2018, XI състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД М.А.З. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 24.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
27 Гражданско дело No 1995/2018, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Е.Ф. К.Б.В.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 16.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
28 Гражданско дело No 2057/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТОЛИЧНА ОБЩИНА КАС 2002 ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 23.1.2019г.
29 Гражданско дело No 2060/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТОЛИЧНА ОБЩИНА КМС ПАРТНЕРС ЕООД Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 16.1.2019г.
30 Гражданско дело No 2120/2018, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.П.Д. Б.К.А.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 15.1.2019г.
31 Гражданско дело No 2137/2018, VI състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.А.А. С.Д.Т. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 25.1.2019г.
32 Гражданско дело No 2215/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД С.К.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 28.1.2019г.
33 Гражданско дело No 2240/2018, I състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Д.Л. И.С.Л. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
34 Гражданско дело No 2320/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.И.М. Ю.Г.И.,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ
Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 30.1.2019г.
35 Гражданско дело No 2403/2018, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.П.А.,
С.Р.А.
  Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 3.1.2019г.
В законна сила на 3.1.2019г.
36 Гражданско дело No 2427/2018, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-КЮСТЕНДИЛ М.М.А.,
А.М.А.
Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 26.1.2019г.
37 Гражданско дело No 2433/2018, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Г.К.,
Д.К.К.
  Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 14.1.2019г.
В законна сила на 14.1.2019г.
38 Гражданско дело No 2444/2018, VII състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.К.Р. И.К.С. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 21.1.2019г.
39 Гражданско дело No 2448/2018, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Х.И.И. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Определение от 7.1.2019г.
В законна сила на 7.1.2019г.
40 Гражданско дело No 2480/2018, VI състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Р.Й. Д.Л.Й. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Определение от 18.1.2019г.
41 Гражданско дело No 2487/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.И.Й.,
А.П.Й.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
42 Гражданско дело No 2528/2018, XI състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Х.Н.,
Д.Г.Н.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 18.1.2019г.
В законна сила на 18.1.2019г.
43 Гражданско дело No 2536/2018, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.В.А.,
Ю.И.А.
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 7.1.2019г.
В законна сила на 7.1.2019г.
44 ЧГД No 2570/2018, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Р.Л. ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. КЮСТЕНДИЛ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 11.1.2019г.
В законна сила на 11.1.2019г.
45 Гражданско дело No 13/2019, VII състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Н.С.,
Л.А.С.
Н.Л.А. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Определение от 14.1.2019г.
46 ЧГД No 17/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. М.Д.М.,
К.Г.К.
  Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 11.1.2019г.
47 ЧГД No 18/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.Г.С. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 10.1.2019г.
48 Гражданско дело No 32/2019, XI състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Б.М. СПЕЦ.БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАЦ КОМПЛ. ЕАД КЛ.КЮ Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Определение от 23.1.2019г.
49 ЧГД No 42/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
50 ЧГД No 43/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
51 ЧГД No 44/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
52 ЧГД No 45/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
53 ЧГД No 46/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
54 ЧГД No 47/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 15.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
55 ЧГД No 48/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
56 ЧГД No 49/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
57 ЧГД No 50/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
58 ЧГД No 51/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд. Р.Ц.Н.   Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
59 ЧГД No 137/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Т.Н.М. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
60 ЧГД No 138/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Т.Ц.Ц. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
61 ЧГД No 139/2019, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Т.В.С. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
62 ЧГД No 140/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.М.Р. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
63 ЧГД No 141/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.К.В. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
64 ЧГД No 142/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.Г.П. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
65 ЧГД No 143/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   С.М.А. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
66 ЧГД No 144/2019, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Р.И.А. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
67 ЧГД No 145/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   О.Е.З. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
68 ЧГД No 146/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.С.З. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
69 ЧГД No 147/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.М.Б. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
70 ЧГД No 148/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.Р.В. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
71 ЧГД No 149/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   М.Е.Г. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
72 ЧГД No 150/2019, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   К.З.Д. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
73 ЧГД No 151/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Й.Т.Р. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
74 ЧГД No 152/2019, VI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Е.К.Ш. Докладчик:
АСЯ Т. СТОИМЕНОВА
Решение от 23.1.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
75 ЧГД No 153/2019, VII състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.Л.И. Докладчик:
ЧАВДАР А. ТОДОРОВ
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
76 ЧГД No 154/2019, I състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   А.М.З. Докладчик:
АНДРЕЙ Н. РАДЕВ
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
77 ЧГД No 178/2019, XI състав Разрешение за разпореждане с имущество на дете; разпореждане със семейно жилище с разрешение на районния съдия; разрешение за сключване на граждански брак; обжалване на действия на органа по настойничество и попечителство; прекратяване на осиновяване от районния съд.   Д.Н.А. Докладчик:
ЕЛИСАВЕТА Г. ДЕЯНЧЕВА
Решение от 24.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.