П Р Е К Р А Т Я В А   производството по гр.д.№1963 по описа за 2009г. на КРС, поради оттегляне на исковата претенция.

 

Определението подлежи на обжалване пред Кюстендилски окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок, считано от датата на получаване на съобщението за изготвянето му.