Решение № 389/31.8.2009г.
РАЗРЕШАВА на Т.Т.З., с ЕГН ********** и Б.Б.Х., ЕГН ********** действащи като родители и законни представители на малолетното си дете Б.Т.Т., с ЕГН ********** да изтеглят от депозитна сметка №№***, при Банка "ДСК" ЕАД - клон Кюстендил цялата сума ведно със законната лихва от детския влог.